آیا تلسکوپ FAST چین بیگانگان را کشف کرد؟ در اینجا چیزی است که شما باید بدانید

آیا تلسکوپ FAST چین بیگانگان را کشف کرد؟ در اینجا چیزی است که شما باید بدانید

“ادعاهای فوق العاده نیاز به شواهد خارق العاده ای دارند.”
کارل سیگان (Cosmos, 1980)

این عبارت استاندارد است که اخترشناسان برای سیگنال عجیبی که با “آسمان” چین گرفته شده است، اعمال خواهند کرد. تلسکوپ چشمی که ممکن است انتقالی از فناوری بیگانه باشد.

 

مقاله‌ای که سیگنال را گزارش می‌کند در وب‌سایت روزنامه دولتی Science and Technology Daily چین، %۲۰%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF.%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F%20%D9%88%20%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%AF%D9%87%20(%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2).%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.

%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AD%D8%B0%D9%81:%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20-%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20-%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86

%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20تلسکوپ کروی دیافراگم پانصد متری (FAST) شناخته می شود، بزرگترین و حساس ترین تلسکوپ رادیویی تک ظرفی در جهان. یک شگفتی مهندسی، ساختار غول پیکر آن در داخل یک حوضه طبیعی در کوه های گوئیژو، چین ساخته شده است.

این تلسکوپ به قدری بزرگ است که نمی توان آن را از نظر فیزیکی کج کرد، اما می توان آن را توسط هزاران محرک که سطح بازتابنده تلسکوپ را تغییر شکل می دهند، در جهتی نشان داد. با تغییر شکل سطح، مکان نقطه کانونی تلسکوپ تغییر می‌کند و تلسکوپ می‌تواند به بخش دیگری از آسمان نگاه کند.

 

FAST تشعشعات را در طول موج‌های رادیویی (تا حداکثر تا حد ممکن) تشخیص می‌دهد. ۱۰ سانتی متر) و برای تحقیقات نجومی در طیف وسیعی از مناطق استفاده می شود. یک منطقه جستجو برای هوش فرازمینی یا SETI است.

مشاهدات SETI عمدتاً در حالت “piggy-back” انجام می شود، به این معنی که در حالی که تلسکوپ برنامه های علمی اولیه خود را نیز اجرا می کند، گرفته می شود. به این ترتیب، بخش‌های بزرگی از آسمان را می‌توان برای یافتن نشانه‌هایی از فناوری بیگانه – یا “تکنوسیچرها” – اسکن کرد، بدون اینکه مانع عملیات علمی دیگر شود. برای اهداف ویژه ای مانند سیارات فراخورشیدی نزدیک، مشاهدات اختصاصی SETI هنوز انجام می شود.

جستجو برای فناوری بیگانگان

جستجوهای Technosignature از دهه ۱۹۶۰، زمانی که ستاره شناس آمریکایی فرانک دریک به تتل ۲۶ متری اشاره کرد تلسکوپ به سمت دو ستاره مشابه خورشید در نزدیکی خود و آنها را برای یافتن نشانه‌هایی از فناوری اسکن کرد.

در طول سال‌ها، جستجوهای technosignature بسیار دقیق‌تر و حساس‌تر شده‌اند. سیستم‌های موجود در FAST همچنین می‌توانند میلیاردها برابر بیشتر از آزمایش دریک طیف رادیویی را پردازش کنند.

علی‌رغم این پیشرفت‌ها، ما هنوز هیچ مدرکی دال بر حیات فراتر از زمین پیدا نکرده‌ایم.

>

 

FAST حجم عظیمی از داده را بررسی می کند. این تلسکوپ ۳۸ میلیارد نمونه را در ثانیه به خوشه‌ای از رایانه‌های با کارایی بالا تغذیه می‌کند، که سپس نمودارهای دقیقی از سیگنال‌های رادیویی دریافتی تولید می‌کند. سپس این نمودارها برای سیگنال هایی که شبیه امضاهای فنی هستند جستجو می شوند.

با چنین منطقه جمع آوری بزرگی، FAST می تواند سیگنال های بسیار ضعیفی را دریافت کند. این تلسکوپ ۲۰ برابر حساس تر از تلسکوپ موریانگ استرالیا در رصدخانه رادیویی پارکس است. FAST می‌تواند به راحتی فرستنده‌ای را در سیاره فراخورشیدی نزدیک با قدرت خروجی مشابه سیستم‌های راداری که اینجا روی زمین داریم، شناسایی کند.

مشکل حساسیت

مشکل حساس بودن این است که می توانید تداخل رادیویی را که در غیر این صورت تشخیص آن خیلی ضعیف است، کشف کنید. ما محققان SETI قبلاً این مشکل را داشته‌ایم.

سال گذشته، با استفاده از Murriyang، سیگنال بسیار جالبی را شناسایی کردیم که آن را BLC1.

با این حال، معلوم شد به دخالت بسیار عجیب و غریب (بیگانگان نیست). برای کشف ماهیت واقعی آن، مجبور شدیم یک چارچوب تأیید جدید ایجاد کنیم.

A complicated flowchart of procedures.یک فلوچارت برای تأیید امضاهای فنی نامزد، توسعه یافته برای BLC1. (موسسه صوفیه شیخ/SETI)

با BLC1، از زمانی که در ابتدا گزارش شد تا زمانی که تجزیه و تحلیل همتا منتشر شد، حدود یک سال طول کشید. به طور مشابه، ممکن است لازم باشد مدتی صبر کنیم تا سیگنال FAST عمیقاً تجزیه و تحلیل شود.

پروفسور Zhang Tongjie، دانشمند ارشد گروه تحقیقاتی تمدن فرازمینی چین، این را در علم و فناوری تصدیق کرد. گزارش روزانه:

احتمال اینکه سیگنال مشکوک نوعی تداخل رادیویی باشد نیز بسیار زیاد است و باید تایید و رد شود. این ممکن است یک فرآیند طولانی باشد.

 

و ممکن است لازم باشد به شکافی بین یافتن سیگنال‌های کاندید و تأیید آنها عادت کنیم. تلسکوپ‌های FAST و سایر تلسکوپ‌ها احتمالاً سیگنال‌های مورد علاقه بیشتری پیدا می‌کنند.

بیشتر اینها تداخل هستند، اما برخی ممکن است پدیده‌های اخترفیزیکی جدید و برخی ممکن است خوبی باشند technosignatures.

محرم بمانید

آیا سیگنال های فوق العاده FAST بار شواهد خارق العاده را برآورده خواهند کرد؟ تا زمانی که کار آنها بررسی و منتشر نشده است، هنوز خیلی زود است که بگوییم، اما این دلگرم کننده است که الگوریتم های جستجوی SETI آنها سیگنال های عجیبی پیدا می کنند.

بین FAST، Breakthrough Listen، و COSMIC، حوزه SETI شاهد علاقه و فعالیت های زیادی است. و این فقط امواج رادیویی نیست: جستجوها همچنین با استفاده از نور نوری و مادون قرمز در حال انجام است.

در مورد در حال حاضر: شیفته بمانید، اما خیلی هیجان زده نشوید. The Conversation

دنی سی پرایس، پژوهشگر ارشد، دانشگاه کرتین.

این مقاله از مکالمه تحت مجوز Creative Commons. مقاله اصلی را بخوانید .

 

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.